Tandteknikutbildningen vid KI läggs ner

19 dec 2011
Dela artikeln
Tandteknikerutbildningen vid KI, Huddinge, läggs ner. De främsta orsakerna är ekonomiska och att man inte lyckats ge det treåriga programmet forskningsanknytning.

Tandteknikerutbildningen vid KI lades ner på 1990-talet, men uppstod senare. Men under åren har utbildningen dragits med ekonomiska problem, och övriga odontologiska program samt utbildningsstyrelsen har fått gå in med pengar.

De som nu befinner sig under utbildning kommer att få gå klart, därefter kommer tandteknikerutbildningen endast att bedrivas i Göteborg, Malmö och Umeå.

– Utbildningsplatserna där kommer att täcka behovet. Det finns ingen anledning att utbilda till arbetslöshet, förklarar Jan Ygge, utbildningsstyrelsens talesman, och tillägger att nedläggningen av utbildningen vid KI inte kommer att få några konsekvenser för tandläkarna när det gäller tillgången på tandtekniker.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch