Tandvård i motionsfloden

6 okt 2011
Dela artikeln
Bättre munhälsa för barn och ungdomar, förbättrat tandvårdsstöd, kvalitetsstämpel för tandtekniker. Det är några förslag i det knippe motioner som lämnats till riksdagen.

Det är dags att se till så att alla barn och ungdomar får en likvärdig tandvård. Det anser Gustav Nilsson (M) i en motion. Han vill att regeringen gör en översyn av hur tandhälsan ser ut i dessa grupper och sedan ser till så att Sverige lever upp till god tandhälsa för alla barn och ungdomar.

Regeringen bör se över vilka sjukdomar och tillstånd som ska inkluderas i tandvårdsstödet och vara ett led i sjukdomsbehandling, skriver Margareta Cederfelt (M) i sin motion.

Administrationen av tandvårdstödet måste ses över, anser Gustav Nilsson och Marianne Kierkemann (M). Tandvården får inte drabbas av ökade administrativa kostnader.

Den nya tandvårdsreformen har brister, påpekar Christina Oskarsson (C). I motionen skriver hon att tandhälsa inte får bli en klassfråga. Det ekonomiska stödet för undersökning och förebyggande vård är i dag för lågt satt.

Tandvården måste lyftas in i samma subventionssystem som gäller för hälso- och sjukvården, anser Hillevi Larsson (S) och påpekar att tänderna är en del av kroppen.

Avskaffa det lägre karensbeloppet i tandvårdsstödet och se över om 20-24-åringar kan införlivas i det subventionssystem som finns inom hälso- och sjukvården. Det föreslår Agneta Gille och Pyry Niemi (S) i sin gemensamma motion.

En motion om tandteknik finns i motionsfloden. Robert Halef (KD) vill se en yrkeslegitimation för tandtekniker, detta för att värna om hög kvalitet.

Undervisning om sexuella övergrepp och anmälningsskyldighet om detta misstänks måste ingå som en obligatorisk del i all utbildning och vidareutbildning av tandvårdspersonal, tycker Emma Carlsson Löfdahl (FP) i sin motion.

Läs mer på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=405

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch