Tandvården ambivalent till nanomaterial
Två tredjedelar av tandläkarna angav att de hade erfarenhet av att arbeta med nanomaterial. Foto: Colourbox

Tandvården ambivalent till nanomaterial

Forskning 25 nov 2019
Dela artikeln
En majoritet av tandvårds­personalen anser att nano­material både innebär en stor potentiell nytta och en stor potentiell risk, visar studie.

Nanomaterial finns i allt fler dentala material, men det verkar som om tandläkare och tandhygienister har en något kluven inställning till dem. Det visar en norsk nationell enkätundersökning där i princip samtliga tandläkare och tandhygienister anställda inom folktandvården i Norge tillfrågats om sin uppfattning kring risk och nytta av nanomaterial.

Två tredjedelar av de svarande angav att de upplevde både en stor nytta och en stor risk med nanomaterial. Generellt hade tandläkare mer åsikter kring både risk och nytta av nanomaterial jämfört med tandhygienisterna.

Två tredjedelar av tandläkarna och en tredjedel av tandhygienisterna angav att de hade erfarenhet av att arbeta med nanomaterial, medan sex av tio tandläkare och fyra av tio tandhygienister hade korrekt kunskap om nanomaterial.

En regressionsanalys av de olika variablerna visar att erfarenhet av nanomaterial sammanföll med en ökad upplevd nytta samtidigt som mycket korrekt kunskap om nanomaterial sammanföll med en ökad upplevd risk.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch