Tandvården får nya nationella riktlinjer
Riktlinjerna ska användas huvudsakligen till styrning och ledning och vänder sig inte primärt till enskilda behandlare, säger Sofia Orrskog på Socialstyrelsen.

Tandvården får nya nationella riktlinjer

Styrning och ledning 2 maj 2018
Dela artikeln
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård görs om. Antalet rekommendationer bantas ned och blir samtidigt riktlinjer för all tandvård.

– Ambitionen är att de nya nationella riktlinjerna ska omfatta vuxentandvård, barn- och ungdomstandvård samt tandvård för personer med särskilda behov, till exempel sköra äldre och människor med funktionsnedsättning, berättar Sofia Orrskog, utredaren på Socialstyrelsen som leder projektet.

Slutversionen av de nya riktlinjerna publiceras vid årsskiftet 2020/2021, enligt planerna.

Målgruppen är beslutsfattare på olika nivåer inom tandvården: vårdgivare, tandvårdschefer, verksamhetsledningar, politiker och strateger, till exempel.

– Riktlinjerna ska användas huvudsakligen till styrning och ledning och vänder sig inte primärt till enskilda behandlare. Det är inte ett vårdprogram för behandling av enstaka individer, utan ska ses som rekommendationer på gruppnivå, säger Sofia Orrskog.

Många hjälps åt
Ett 50-tal personer kommer att arbeta med projektet. Fem personer från tandvården är knutna till ledningsgruppen som sakkunniga på deltid:

* Katharina Wretlind, folkhälsostrateg i Västra Götalandsregionen och docent i kariologi.
* Katri Ståhlnacke, verksamhetschef vid Kunskapscentrum för äldres munhälsa i Örebro.
* Sven Bågesund, allmäntandläkare inom Praktikertjänst i Eksjö.
* Göran Dahllöf, professor i pedodonti vid Karolinska institutet.
* Hans Östholm, tidigare tandvårdschef i Värmland och före detta registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Runt 20 personer till kommer att arbeta med att ta fram kunskapsunderlag och minst lika många kommer senare att ingå i en prioriteringsgrupp. Vilka personer det blir bestäms främst efter sommaren.

Oklart om befintliga riktlinjer finns kvar
Sofia Orrskog berättar om turordningen i projektet:
– Vi börjar med att definiera vad som ingår i riktlinjerna. Nästa steg blir att ta fram kunskapsunderlag. Efter det görs prioriteringsarbetet och sedan sammanställs rapporterna. Parallellt med arbetet med de nya riktlinjerna pågår en dialog om det kunskapsstöd som behövs för den statliga ersättningen av vuxentandvården.

Det kan innebära att de befintliga riktlinjerna för vuxentandvård från 2011 kommer att dateras upp, men arbetet ligger i en tidig fas.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch