Tandvården har de nöjdaste kunderna
Patienterna tycker att tandvården håller hög kvalitet. Foto: Colourbox

Tandvården har de nöjdaste kunderna

12 apr 2019
Dela artikeln
Även i år toppar tandvårdsbranschen Svenskt kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Nu ökar nöjdheten för Folktandvårdens patienter, medan den minskar inom privattandvården.

Bra, tryggt och dyrt. Så beskriver tandvårdens patienter sin tandläkare.

Folktandvårdens kunder är mer nöjda än förra året; framför allt handlar det om att man tycker att folktandvården är mer förtroendeingivande och mer kvalitetsmedveten. Patienterna här värdesätter att ha nära till sin tandläkare.

Folktandvården får siffran 72,6 för kundnöjdhet, jämfört med 71,6 förra året. Det innebär ett trendbrott efter att nöjdheten sjunkit för varje år sedan år 2015.

För privattandvården är årets siffra för kundnöjdhet 84,1, vilket är en minskning från förra årets siffra på 85,4, och den lägsta siffran sedan år 2009.

Jämfört med folktandvården är dock privattandvårdens kunder fortfarande mer nöjda med sin tandvård. De har ofta valt tandläkare på rekommendation, och beskriver sin tandläkare som kompetent och professionell.

Undersökningen visar att den som ofta besöker sin tandläkare är mer nöjd. Sju av tio av folktandvårdens patienter har besökt tandvården under det senaste året. Inom den privata tandvården är siffran nio av tio.

Patienterna tycker generellt att tandvården har hög kvalitet. Äldre patienter har högre förväntningar på tandvården, men tycker att tandvården håller mycket hög kvalitet och är mer nöjda än yngre patienter. Siffrorna för kundnöjdhet visar dock att tandvården har en bra relation med patienter i alla åldersgrupper.

Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100, där index över 75 är mycket bra, och pekar på en stark relation mellan företag och kund. Tandvården har totalt en siffra för år 2018 en siffra på 79,2, vilket är det högsta värdet för alla branscher Svenskt kvalitetsindex undersöker. Det är en ökning från förra årets värde på 78,5, men tandvården har legat ganska jämt de senaste åren.

Fakta

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch