Tandvården med i Öppna jämförelser

29 nov 2011
Dela artikeln
För första gången ingår tandvården i rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

I år finns endast antalet kvarvarande tänder hos vuxna med, men i framtiden kommer flera jämförelser baserade på Socialstyrelsens indikatorer för god tandvård att vara med i rapporten.

I Stockholm har vuxna mellan 65 och 99 år 25 tänder. I övriga landsting och regioner varierar medianvärdet mellan 22 och 24. Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar också att:

* mindre än hälften av patienterna inom diabetesvården når behandlingsmålen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

* nästan nio av tio patienter uppger att de är nöjda efter att ha genomgått en höftprotesoperation.

* dödligheten i stroke och hjärtinfarkt fortsätter att minska men är fortfarande lägre hos personer med hög utbildningsnivå än hos personer med låg utbildningsnivå.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Relaterade artiklar

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch