Tandvården nöjd med stödet
Lars Olsson på Privattandläkarna och Kenth Nilsson på Tjänstetandläkarna har lite olika åsikter om tandvårdsstödet. Enligt TLV:s undersökning tycker de flesta tandläkarna att det fungerar bra.

Tandvården nöjd med stödet

23 jun 2014
Dela artikeln
En majoritet av vårdgivarna och tandläkarna tycker att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra. Det visar den enkätundersökning som TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.

Undersökningen genomfördes genom enkäter på webben med ett urval medlemmar i Tjänstetandläkarna och Privattandläkarna.
Syftet var att få en uppfattning om hur tandläkare och vårdgivare ser på tandvårdsstödet och TLV:s arbete.

Drygt 70 procent anser att tandvårdsstödet fungerar bra och att man har goda kunskaper om reglerna. Däremot krävs ytterligare insatser från TLV för att få ut mer information om stödet.

Drygt 14 procent av dem som svarat på enkäten vet sällan eller aldrig vart de ska vända sig för att få mer information.

Sex procent anser att de har ganska dåliga eller mycket dåliga kunskaper om tandvårdsstödet.

– Det är positivt att de flesta tycker att stödet fungerar bra och att det går bra att informera patienterna om reglerna, säger Gun-Britt Lundin, chef för TLV:s tandvårdsavdelning i ett pressmeddelande.

”Nedre karensgränsen bör tas bort”

Tjänstetandläkarnas ordförande Kenth Nilsson är däremot inte nöjd med tandvårdsstödet:

– Man har inte använt de pengar som är anslagna fullt ut. Nu har TLV visserligen tagit bort ett antal begränsningar i regelverket, men för att fler ska få del av stödet bör den nedre karensgränsen tas bort.

Han påpekar att tidigare undersökningar har visat att unga patienter och patienter med låg inkomst har svårt att bekosta sin vård.

– Det måste ändras så att intentionerna i tandvårdsstödet uppfylls, säger han till Tandläkartidningen.

”God effekt”

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, vill däremot behålla nuvarande karensnivåer.

– Det har god effekt för de som behöver dyra behandlingar, förklarar han.

Men han vill se förenklingar av regelverket:

– I dag kan de komplicerade reglerna leda till att tandläkare inte begär ersättning trots att reglerna tillåter det, säger han.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Privattandläkarna, Colourbox, Tjänstetandläkarna

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch