Tandvården ska bli bättre på beteendepåverkan
Hur kan tandvården bli bättre på att hjälpa patienter skaffa hälsosamma vanor? Det diskuterades på en temadag den 18 oktober. Dagen avslutades med en paneldiskussion. Hur kan tandvården bli bättre på att hjälpa patienter skaffa hälsosamma vanor? Det diskuterades på en temadag den 18 oktober. Dagen avslutades med en paneldiskussion.

Tandvården ska bli bättre på beteendepåverkan

19 okt 2012
Dela artikeln
Metoder för beteendepåverkan rangordnas högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården. För att tandvården ska bli bättre på det startas en ny utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling.

”Patienten har informerats” betyder inte att han eller hon har tagit till sig budskapet och kommer att ändra sina levnadsvanor för att bättra sin hälsa. En bra kommunikation mellan vårdgivaren och patienten är en viktig faktor som kan hjälpa patienten att lyckas.

För att tandvården ska bli bättre på beteendemedicinsk prevention och behandling startas en ny påbyggnadsutbildning i ämnet.

En pilotomgång börjar efter årsskiftet vid Göteborgs universitet. Utbildningen ges som fristående kurs och omfatta 15 högskolepoäng. Den ges på kvartsfart under två terminer.

Utbildningen kommer att omfatta föreläsningar, seminarier, grupparbeten, klinisk tillämpning och egna fallpresentationer.

Pilotomgången riktar sig enbart till tandhygienister, men sedan kommer även tandläkare att få söka. Utbildningen kommer att ges på fler orter där tandläkare och tandhygienister utbildas, är det tänkt.

Kursen kräver särskild behörighet, enligt förslaget på kursbeskrivning som har tagits fram. Förutom tandläkar- eller tandhygienistexamen föreslås ett krav på minst två års yrkeserfarenhet inom tandvården.

Ett 20-tal representanter för högskolorna och universiteten som utbildar tandläkare och tandhygienister träffades den 17 oktober i Stockholm på en konsensuskonferens och enades om grundförutsättningar för utbildningen. Varje lärosäte får sedan även möjlighet att sätta sin egen prägel på utbildningen.

Resultaten av konsensuskonferensen presenterades för ett 100-tal personer på en temadag om beteendemedicinsk prevention och behandling som hölls i Stockholm den 18 oktober.

Hur kan tandvården bli bättre på att hjälpa patienter skaffa hälsosamma vanor? Det diskuterades på en temadag den 18 oktober.

Dagen avslutades med en paneldiskussion. I panelen ingick (från vänster):
* Ann-Christin Larsson-Bolle, kvalitetsansvarig på Praktikertjänst
* Ulrika Lindmark, tandhygienist och universitetslektor vid Högskolan i Jönköping
* Barbro Hjärpe, odontologisk utredare och tandläkare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
* Pia Gabre, docent i kariologi och expert i arbetet med de nationella riktlinjerna för vuxentandvård inom ämnet patientundervisning
* Gunell Håkansson, tandläkare, tandvårdsstrateg och ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings tandvårdsnätverk
* Eva Ljung, tandläkare, tandvårdsdirektör och ordförande i Sveriges folktandvårdsförening samt
* Nils Oscarson, tandläkare och projektledare för de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.

Resultaten från konsensuskonferensen om beteendemedicinsk prevention och behandling presenteras igen den 16 november på årets odontologiska riksstämma i Göteborg.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch