Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt
Över fyra av fem arbetsgivare inom tandvården arbetar tillfredställande med att förebygga smittrisker. Det visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. Foto: Coourbox

Tandvårdens smittskyddsarbete fick godkänt

Arbetsmiljö 24 feb 2022
Dela artikeln
Tandvården är bra på att förebygga smittrisker, men nästan en av fem inspekterade arbetsplatser i branschen behöver förbättra sina rutiner. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

I början av år 2021 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att titta på hur arbetsgivare i särskilt utsatta branscher hanterar risken för covid-19-smitta. En av de identifierade branscherna var tandvården.

Malin Cato Arbetsmiljöverket

Malin Cato

Under inspektionsarbetet såg man ganska tidigt att tandvården är bra på att hantera smitta.

– Man var också ganska tidiga med att vaccinera personalen, vilket gjorde att behovet av inspektion inte var lika stort. Vårt uppdrag var ju att titta på branscher med hög smittrisk, så vi avbröt inspektionerna inom tandvården, säger Malin Cato, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Hantera skyddsutrustning

Innan dess hann man göra 180 inspektioner av tandvård i privat regi. Av dem fick 33 arbetsgivare krav på åtgärder.

– Det är ett väldigt bra resultat, säger Malin Cato.

Framför allt handlar kraven om att förbättra sitt förebyggande arbete: att undersöka, riskbedöma och åtgärda smittrisker. Men även att utbilda personalen i hur man hanterar skyddsutrustning.

Förebygga risk för smitta

De andra branscherna som ingick i projektet var restauranger med avhämtning av mat, fastighetsskötsel, lokalvård, grundskolor och gymnasier, stora byggprojekt, tåg och färjor, butiker, statliga servicekontor och slakterier. Mer än varannan arbetsgivare fick krav på att åtgärda brister i sitt arbete med att förebygga smittrisker.

De branscher som framför allt saknade kunskap kring hur man ska förebygga risk för smitta, var de som normalt inte arbetar med smittrisker, och inte har sett detta som en prioriterad arbetsmiljörisk.

Arbetsmiljöverket har följt upp sina anmärkningar och konstaterar att arbetsgivarna har åtgärdat bristerna.

Om tillsynsprojektet
 • Genomfördes fram till september 2021.
 • 2920 inspektioner har gjorts i elva olika branscher..
 • Inriktningen var arbetsplatser där det förekommer många kontakter mellan människor och där arbete hemifrån inte är ett alternativ.
 • Man exkluderade branscher där personalen tidigt blev vaccinerade.
 • 53 procent av inspektionerna har lett till att man har ställt krav på åtgärder.
 • Inom tandvården ledde 18 procent av inspektionerna till krav på åtgärder.
 • De vanligaste kraven på åtgärd var:
  • att undersöka och bedöma vilka smittrisker som finns på arbetsplatsen med anledning av coronaviruset,
  • åtgärder för att förebygga smittspridning,
  • utbildning för arbetstagare vid arbetsmoment med risk för kontakt med kroppsvätskor,
  • att upprätta rutiner för utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud.

Läs också: ”Nu inspekteras smittriskerna i tandvården”

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch