Tandvårdsjätten kvar i topp bland bolagen
Praktikertjänst är ohotad etta på listan över de största tandvårdsföretagen. Foto: Lars Hugo

Tandvårdsjätten kvar i topp bland bolagen

Flera utmanare 11 nov 2015
Dela artikeln
Att bygga kedjor av kliniker och samtidigt tjäna pengar är fortsatt svårt. Det visar Tandläkartidningens nya genomgång av den privata tandvårdsbranschen.

Enligt tandvårdsföretagens årsredovisningar för 2014 håller giganten Praktikertjänst ställningarna. Samtidigt visar vår tio-i-topplista att flera av utmanarna expanderat kraftigt den senaste tvåårsperioden. Men med en årsomsättning på 4,7 miljarder kronor inom tandvård är Praktikertjänst helt dominerande: de övriga bolagen på listan omsatte tillsammans totalt 1 miljard. Men det är bland dessa företag tillväxten sker.

Mycket lite har förändrats i rangordningen sedan Tandläkartidningen gjorde en liknande genomgång för två år sedan. Tydligaste utmanaren till listettan Praktikertjänst är Colosseum Smile, bildat genom en fusion våren 2014.

– Vi bygger ut de befintliga klinikerna och samtidigt etablerar vi nya. Ambitionen i ett tioårsperspektiv framåt är att växa tvåsiffrigt varje år, säger David Halldén, tf koncernchef för Colosseum Smile Norden.

Också trean på listan, Distriktstandvården, har ökat omsättningen rejält, liksom tandvårdskedjorna Orasolv och Tandlaget.

Tapp i resultatet

Distriktstandvården grundades 2010 genom köp av tio tidigare folktandvårdskliniker i Stockholms län. I dag har bolaget 16 kliniker – den senaste öppnade i Haninge i slutet av oktober.

Praktikertjänst, med i dag närmare 1 200 anslutna tandläkare, har under en följd av år varit en pålitlig vinstmaskin. Dock innebar 2014 ett markant tapp i resultatet. Förklaringen är de ändrade skattereglerna för fåmansbolag (till vilket företaget räknas) som medfört att delägarna väljer att ta ut en högre lön i stället för vinstandelar.

Ann-Chriztine Ericsson, chef för affärsområdet tandvård inom Praktikertjänst, är uttalat nöjd och beskriver bolagets position inom tandvården som oförändrat stark, även om det finns orosmoln. Ett sådant är att nyrekryteringen av delägare inte räcker för att fylla avgångarna – och pensionsavgångarna kommer att öka framöver.

– En tydlig trend är att unga tandläkare är allt mindre benägna att bli ägare till sin egen klinik. Här måste vi bli bättre på att kommunicera hur förmånligt vårt erbjudande är, säger Ann-Chriztine Ericsson.

Men hon ser en bättre tillströmning av delägare 2015 och hoppas att en nyligen sjösatt regional organisation ska stärka rekryteringsarbetet.

Stabil bransch

Tandvårdsbranschen är påfallande stabil och sedan 2010 har ingen ny större aktör etablerat sig. Riskkapitalets intresse för att engagera sig i tandvårdskliniker har svalnat, vilket också kan ha påverkats av diskussionerna om vinster i vården med påföljande osäkerhet om vilka spelregler som kommer att gälla framöver.

– Jag tror inte att vi får se några nya etableringar den närmaste tiden och förklaringen är att det kräver uthållighet och resurser, eftersom expansion sker genom uppköp av befintliga kliniker, säger David Halldén på Colosseum Smile.

Av listan framgår också hur svaga resultat utmanarna till Praktikertjänst visar upp: av nio bolag är det bara ett (City Dental) som kan visa upp ett positivt resultat som inte ligger nära nollstrecket.

Det sker heller inga större förskjutningar i marknadsandelarna mellan offentlig och privat sektor.

– Det är en avspegling av att klinikerna och patientflödena i stort sett fungerar väl, menar Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

”Svårt att hämta hem vinster”

Han ser i stället förändringar i den mindre skalan, framför allt att ägare till små kliniker väljer att samlokalisera, mindre ofta att man slår ihop sina bolag.

– Det är omvittnat svårt att hämta hem vinster genom expansion. En norsk studie har visat att det finns klara stordriftsfördelar när man ökar från en till två anställda, eller från tre till fyra. Men sedan blir det inte lika tydligt, säger Lars Olsson.

David Halldén på Colosseum Smile menar dock att det visst finns fördelar i att vara en stor aktör.

– Framför allt i att kunna ge patienterna hög kvalitet och ett medarbetarerbjudande som ger goda möjligheter till utveckling och fortbildning. I mindre grad när det gäller administration och uppköp, säger han.

 

 

Fotnot:

I den lista över de tio största tandvårdsbolagen som fanns i förra numret av Tandläkartidningen nummer 12 var siffrorna för GHP Specialisttandläkarna inte kompletta, på grund av hur koncernen är uppdelad. Grafiken ovan är korrigerad med dessa siffror.

Text: Lars Hugo

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch