Tandvårdslagen gäller inte vid blekning

2 maj 2012
Dela artikeln
När tandläkare bleker tänder eller gör implantat av estetiska skäl, gäller inte tandvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det hävdar Karin Lindell, jurist som utreder skönhetsbehandlingar åt Socialstyrelsen.

Förutom tandblekning och tandimplantat gäller det även skönhetsbehandlingar med exempelvis Botox och volymgivande antirynkbehandlingar med så kallade fillers, i den mån tandläkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gör dem.

Om behandlingarna görs enbart i estetiskt syfte och inte är ersättningsberättigande, omfattas de i dag inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och inte heller av Socialstyrelsens tillsyn, anser Karin Lindell, tidigare riksrevisor och generaldirektör för Konsumentverket.

Karin Lindell gör en annan bedömning än Socialstyrelsen av vad som utgör tandvård samt hälso- och sjukvård enligt tandvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

I dessa författningar sägs tandvård respektive hälso- och sjukvård vara åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. För tandvården anges särskilt att det ska vara fråga om sjukdomar och skador i munhålan.

Inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen hänvisar många lagar till verksamhet som omfattas av tandvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Och skönhetsbehandlingar omfattas alltså inte av tandvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen, bedömer hon.

Nya lagar?

Socialstyrelsens tillsyn visar att det finns patientsäkerhetsrisker med behandlingar som görs i kosmetiskt syfte utan medicinsk indikation.

Kosmetiska ingrepp som tandblekning, muskelavslappnande injektioner med Botox och läppförstoringar med fillers är i stort sett oreglerade trots risken för komplikationer.

Därför utreder Karin Lindell vilka regler som gäller och vilka yrkesgrupper som får göra vad. Utredningen kommer också att belysa brister i det nuvarande regelsystemet och föreslå förbättringar. Det kan handla om förändrad tillämpning av nuvarande bestämmelser eller om förslag på författningsförändringar.

Utredningen tar upp tandblekning, tandimplantat behandling med Botox och fillers, laser och plastikoperationer. Karin Lindell vill i dagsläget inte säga om utredningen kommer att föreslå nya lagar, men hon utesluter inte det. Utredningen presenteras i mitten av juni.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 6 2012 i artikeln ”Behandla med Botox?”

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
  1. Kommentar från Peter 4 maj 2012:

    Jag undrar om detta är tjänster som kan anses omfattas av produktsäkerhetslagen?

    Se 1 och 2 §§ PSL:
    http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Produktsakerhetslag-2004451_sfs-2004-451/

  2. Kommentar från IPB 4 maj 2012:

    Det låter rimligt Peter!

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch