Tandvårdsrädsla hindrar unga söka vård
Ungdomar med tandvårdsrädsla uteblir från tandläkarbesök tre gånger så ofta jämfört med dem som inte är rädda, visar studien. Foto: Colourbox

Tandvårdsrädsla hindrar unga söka vård

Forskning 21 jan 2019
Dela artikeln
Ungdomar som lider av tandvårdsrädsla uteblir i högre utsträckning från tandläkarbesök, något som kan leda till sämre tandhälsa i framtiden, varnar norska forskare.

Tandvårdsrädsla drabbar, enligt tidigare gjorda studier, 5–20 procent av alla barn och ungdomar. En nyligen gjord översikt visar att tandvårdsrädslan ofta börjar med en betingande första negativ dental erfarenhet som sedan kan förstärkas av olika faktorer i barnets psyke eller omgivning.

Norska forskare kartlade förekomsten av tandvårdsrädsla hos ungdomar mellan 15 och 18 år i norska Tromsö och Balsfjord. Knappt 1 000 ungdomar ingick i studien och cirka 12 procent visade sig lida av tandvårdsrädsla. Flickor var drabbade i dubbelt så hög utsträckning som pojkar.

Forskarna fann att ju större tandvårdsrädsla, desto smärtsammare upplevde personen ett tandläkarbesök, men forskarna kunde inte finna någon skillnad i kariesförekomst mellan de tandvårdsrädda och de som inte var det.

Däremot visar studien att ungdomar med tandvårdsrädsla i mer än tre gånger så hög utsträckning uteblev från tandläkarbesöken på grund av sin rädsla, något som riskerar att leda till sämre tandhälsa senare i livet. Därför bör tandvårdsrädsla få högre status i det preventiva arbetet, menar forskarna.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch