Tandvårdsstöd når inte ut till de äldre
Bidraget som ges för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning nyttjades av två av tio äldre år 2013. Foto: Colourbox

Tandvårdsstöd når inte ut till de äldre

Granskning 7 maj 2015
Dela artikeln
Få äldre använder de särskilda tandvårdsstöd som finns. Det visar en rapport från Myndigheten för vårdanalys.

Myndigheten för vårdanalys har granskat de olika tandvårdsbidrag som riktar sig till personer med vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller stora behov av vård och omsorg.

Granskningen visar att tandvårdsstöden används i låg utsträckning av äldre människor.

Bara tre av tio äldre använde sig av särskilt tandvårdsbidrag under 2014. Bidraget som ges för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning nyttjades av två av tio äldre år 2013 och fyra av tio äldre fick nödvändig tandvård samma år.

Det bristande genomslaget kan enligt myndigheten delvis förklaras med att de som ska informera de äldre har låg kunskap om tandvårdsstöden. Myndigheten konstaterar också att processen för att beviljas stöd är komplicerad och att kriterierna för att bli berättigad stöden är otydliga.

Myndigheten för vårdanalys föreslår bland annat att regeringen utreder hur tandvårdsstöden kan förenklas och hur tandvården kan stärkas inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Läs hela rapporten på Myndigheten för vårdanalys hemsida.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch