Tandvårdsstödet når inte hela befolkningen

11 sep 2012
Dela artikeln
Det är vanligare att unga, lågutbildade, låginkomsttagare, utlandsfödda och personer i glesbygd inte besöker tandvården i samma utsträckning som övriga befolkningen. Det visar en studie från Försäkringskassan.

Under de tre första åren med det statliga tandvårdsstödet besökte nära 80 procent av befolkningen tandvården. Drygt var femte person hade därmed inte någon kontakt med tandvården.

Enligt andra studier är en vanlig anledning till att avstå tandvård att man inte anser sig ha råd eller behov av tandvård.

– Samtidigt visar vår nya studie att de grupper där det är vanligt att inte besöka tandvården i stor utsträckning sammanfaller med de grupper som anser sig ha dålig tandhälsa. Resultatet tyder på att det finns begränsningar i hur tandvårdsstödet når dessa grupper, säger Anna Arwidsson Hansen, analytiker på Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch