Tandvårdsutredning försenas
Veronica Palms utredning om jämlik tandhälsa flyttas fram med ett år och uppdraget vidgas. Foto: Janet Suslick

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA 13 jan 2020
Dela artikeln
Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.

En nyhet är att regeringen nu ger utredningen i uppdrag att föreslå förbättringar i särskilt tandvårdsbidrag (STB), som betalas ut av staten, samt de olika särskilda tandvårdsstöden som regionerna står för.

Utredningen ska lämna förslag som gör att stödsystemet blir mer effektivt och jämlikt. Vilka patientgrupper som ska ha rätt till stöd ska bli tydligare än i dag. Utredningen ska också föreslå vad stöden ska innehålla och även hur man bättre kan nå ut med kunskap om dem.

Kännedom om de olika stöden är för låg och samverkan mellan tandvården, övriga hälso- och sjukvården samt kommunerna har inte fungerat tillräckligt bra, anser regeringen.

Lapptäcke
Förutom STB finns ett lapptäcke av olika stöd: tandvård som led i sjukdomsbehandling, tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, tandvård för extremt tandvårdsrädda personer, stöd till oralkirurgiska åtgärder, tandvård för utbyte av tandfyllningar samt uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning.
Janet Suslick

LÄS MER

Läs mer om utredningen i Tandläkartidningens artikel ”Viss tandvård kanske kan bli sjukvård”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch