TEV:s årsmöte en snabb affär

Årsmöte 8 dec 2020
Dela artikeln
TEV, Tandläkare - Egen verksamhet, hade planerat för ett innehållsrikt program där slutpunkten var föreningens årsmöte. Coronaläget gjorde att planerna fick ändras i sista stund och årsmötet hållas digitalt.

TEV:s årsmöte skulle ha hållits i Västerås den 12 november, och varit en del av ett helt eftermiddagsprogram. Men i sent läge stod det klart att evenemanget inte kunde genomföras som tänkt till följd av pandemirestriktioner, så man valde att i stället genomföra årsmötet i digital form och skjuta upp övriga programpunkter till ett tillfälle i vår.

En motion hade inkommit angående val av ombud till Tandläkarförbundets förbundsmöte. Motionen sköts till nästa år för diskussion om huruvida det är TEV:s årsmöte eller TEV:s styrelse som bör utse ombud.

En andra motion om att även tillåta passiva medlemmar att inneha förtroendeposter sköts också till nästa årsmöte 2021 för diskussion.

Valberedningens förslag till omval av Patrik Andréen för ett år samt omval av ledamoten Nathalie Wåhlin och revisor Åsa Berg godkändes av årsmötet. En ledamotsplats lämnades obesatt till följd av sent avhopp.

TEV:s budgetförslag för 2021 godkändes också. Medlemsavgifterna på 3 400 kronor per år för aktiva medlemmar och 1 600 kronor för passiva lämnas oförändrade. Föreningens medlemsavgift till Sveriges Tandläkarförbund för 2021 är budgeterat till 2,6 miljoner kronor.

Hela årsmötet tog 25 minuter.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch