TLV: ”Vi var överens om datumet”

2 sep 2014
Dela artikeln
TLV svarar nu på kritiken från tandvårdsdirektör Göran Stegersjö i Örebro, om tidpunkten för ändringarna av referenspriserna och regelverket i tandvårdsstödet.

Tidigare har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, diskuterat lämplig tidpunkt för förändringar i regelverket med tandvårdens organisationer.

– Vi kom för ett antal år sedan överens om att den 1 juli inte var ett bra datum och kom fram till den 1 september i stället, förklarar Gun-Britt Lundin, avdelningschef på TLV.

– Det är viktigt att förändringarna i regelverket sker vid en tidpunkt som fungerar så väl som möjligt för alla parter.

Hon påpekar att förändringar inte kan ha kommit som en överraskning för tandvården:

– Vi bjöd in företrädare för både privat och offentlig vård till en avstämning av förslagen redan i december 2013. Ändringarna remitterades sedan till drygt 40 remissinstanser i februari, varav Sveriges Folktandvårdsföreningen var en. Under remisstiden fanns även en artikel i Tandläkartidningen för att informera brett om ändringarna.

Inte aktuellt att ändra

Att nu gå in och i efterhand ändra i referenspriserna eller regelverket är inte aktuellt.

– Däremot måste ju landstingen och vårdgivarna besluta om sina egna prislistor. Jag utgår från att man haft beredskap för att göra detta, säger hon.

Men TLV har inte stängt dörren för när kommande förändringar ska börja gälla:

– Vi planerar att se över tidpunkten tillsammans med tandvårdens företrädare, samt tidsintervallen mellan beslut och ikraftträdande. Samtidigt är det viktigt att tidsperioden mellan beslut och när nya regler träder i kraft inte blir för lång så att referenspriserna riskerar att bli inaktuella, säger Gun-Britt Lundin.

Läs även: ”TLV hastar fram beslut”

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch