TLV sågar granskning av tandvårdsstödet

Granskning 20 okt 2017
Dela artikeln
Kritiken växer mot Riksrevisionens granskning. Nu reagerar TLV.

I ett brev till Riksrevisionen framför Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, kritik mot Riksrevisionens granskningsrapport ”Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling”.

I granskningen har man tittat på hur förhandsinformation om efterkontroll påverkar i vilken utsträckning en viss åtgärd används. Man har också pekat ut en annan åtgärd som ett ”mindre lönsamt alternativ till den kontrollerade åtgärden” och tittat på om denna ökar i användning. TLV framför i sitt brev att de åtgärder Riksrevisionen tittat på i granskningen inte är utbytbara, vilket innebär att det inte handlar om att välja mellan mer eller mindre lönsamma alternativ, utan om hur regelverket tillämpas.

TLV påpekar också att rapporten hänvisar till förordningen om tandvårdstaxa som upphävdes 2008. Denna ersattes av en ny lag och en ny förordning som innebär att tandläkarens möjlighet att välja mellan åtgärder har stramats upp.

Granskningen har tidigare kritiserats av Sveriges tandläkarförbund och Privattandläkarna.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch