TLV utvärderar tandvårdsstödet

2 jul 2013
Dela artikeln
Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet.

Beskrivningen ska belysa utvecklingen på tandvårdsområdet sedan tandvårdsstödet infördes 1 juli 2008. Särskilt fokus ska ligga på att jämföra priser för olika typer av tandvårdskonsumtion med hänsyn tagen till patienternas inkomst och utbildningsnivå.

Det särskilda tandvårdsbidrag (STB) för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som infördes 1 januari 2013 ska inte ingå i beskrivningen.

Senast den 28 februari 2014 ska nulägesbeskrivningen redovisas.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch