TLV utvecklar webbtjänster

5 apr 2012
Dela artikeln
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska samordna tandvårdsmyndigheterna och utveckla ett webbaserat kunskaps- och beslutsstöd för tandvården. Det görs på uppdrag av regeringen.

Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast i december 2013. TLV får i år tre miljoner kronor till uppdraget och regeringen planerar att avsätta 3,2 miljoner kronor nästa år.

TLV har tidigare velat ta på sig större ansvar för att utbilda tandvårdspersonal och Försäkringskassans personal och föreslog 2010 att kunskaps- och beslutsstöd skulle utvecklas i samarbete med Försäkringskassan.

Förutsättningarna för webbaserade utbildningsinsatser och kunskapsstöd presenterades 2011. Myndigheten föreslog då också att TLV skulle få en samordnande roll inom tandvårdsstödet.

TLV ska samråda med Försäkringskassan och informera socialdepartementet fortlöpande om uppdraget.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch