Torterade flyktingar ofta tandvårdsrädda
Den utsatta situationen i tandläkarstolen, vassa metalliska instrument och skarpt ljus i ansiktet kan trigga minnen från tidigare tortyrsituationer, visar studie. Foto: Colourbox

Torterade flyktingar ofta tandvårdsrädda

Forskning 21 mar 2019
Dela artikeln
Tandvårdsrädsla är mer än sex gånger så vanligt hos flyktingar som utsatts för tortyr jämfört med flyktingar som inte har upplevt tortyr. Det visar en norsk studie.

Erfarenhet av tortyr sexfaldigar risken för tandvårdsrädsla bland flyktingar och leder till undvikande av tandvård, enligt en norsk studie av drygt 170 flyktingar från 13 länder. Bland de tortyrutsatta som även led av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, var tandvårdsrädsla mer än nio gånger vanligare. Den utsatta situationen i tandläkarstolen, vassa metalliska instrument samt skarpt ljus i ansiktet kan alla trigga minnen från tidigare tortyrsituationer.

Flyktingarna intervjuades muntligt med i förväg bestämda enkätfrågor som översatts till respektive språk och lästes upp med hjälp av tolkar som också tolkade svaren. Flyktingarnas tandstatus undersöktes också på plats.

I den norska studien var 135 av de drygt 170 flyktingarna antingen från Eritrea, Syrien eller Somalia, länder kända för att använda tortyr. Bland männen hade drygt hälften, 52 procent, upplevt tortyr och bland kvinnorna var motsvarande siffra 37 procent. Bland de tortyrutsatta hade 62 procent upplevt tortyr mot ansiktet, 35 procent mot munnen och 23 procent direkt mot tänderna.

Flyktingar med tandvårdsrädsla undviker ofta besök i tandvården trots att de har behov. I den norska flyktinggruppen fann forskarna massiva behov av tandvård, men endast var tredje flykting som upplevt trauma eller smärta från tänderna hade uppsökt en tandläkare.

Forskarna menar att det är viktigt för all tandvårdspersonal att vara medvetna om dessa samband för att undvika psykologisk retraumatisering vid behandling av flyktingar.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch