Träning hjälpte vid käkledsknäppningar
Studiedeltagarna hade diagnostiserad TMD med återkommande smärtsamma käklåsningar eller knäppningar på grund av förskjutning av käkledsdisken. Illustration: Colourbox

Träning hjälpte vid käkledsknäppningar

Forskning 3 jun 2021
Dela artikeln
Ungdomar med käkleds­problem blev bättre genom ett internetbaserat stödprogram, särskilt när ett träningsprogram inkluderades.

I en svensk studie fick 83 ungdomar i åldern 12 till 19 år genomgå ett internetbaserat stödprogram under fyra månader. Deltagarna i studien hade diagnostiserad temporomandibulär dysfunktion (TMD) med återkommande smärtsamma käklåsningar eller knäppningar på grund av förskjutning av käkledsdisken (temporomandibular joint disc displacement with reduction, DDR). Samtliga var motiverade att delta.

Alla deltagare fick information och utbildning om TMD – om hur utbrett det är, om käkledens anatomi, om stress samt rådgivning att inte provocera käkledsknäppningen. Möjlighet till att ställa frågor genom internetplattformen fanns för alla deltagare under hela studietiden.

Träningsvideo

Behandlingsgruppen fick utöver det även tillgång till en fem minuter lång tränings­video genom internetplattformen, och genomförde även en introduktionsövning. De uppmanades träna tre gånger per dag under två månader till den första utvärderingen, och efter det vid behov.

Både med och utan tränings­video/uppmaning att träna förbättrades symtombilden hos deltagarna, men förbättringen var statistiskt signifikant större hos dem med träningsprogram.

Av dem i träningsgruppen rapporterade 79 procent vid tvåmånadersutvärderingen att de tränat dagligen. Vid avslutet, efter fyra månader, rapporterade 59 procent daglig träning.

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch