Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies
Hartsmodifierad glasjonomer som restaureringsmaterial visade den lägsta risken för sekundär karies. Det gällde också de flesta hartskompositer. Foto: Colourbox

Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies

Forskning 19 maj 2021
Dela artikeln
Trestegsteknik vid bonding har den lägsta risken för sekundär karies, tvåstegsteknik den högsta, visar studie. Resultatet ska dock tolkas försiktigt, underlaget till studien var begränsat.

Forskarna bakom studien har utvärderat hur olika material och metoder påverkar risken för sekundärkaries.

Dock var det stor brist på randomiserade kontrollerade studier där olika adhesiva strategier och material jämfördes, och studierna var ofta små, i snitt 40 deltagare.

Sekundärkaries var dessutom ovanligt i de 50 randomiserade studier som inkluderades. Överraskande, anmärker författarna, med tanke på att det anses vara en stor komplikationsrisk och menar att ytterligare långsiktiga studier kan krävas.

Med det sagt är resultatet som antyder bättre resultat med trestegsteknik i linje med tidigare in vitro-studier. Hartsmodifierad glasjonomer som restaureringsmaterial visade den lägsta risken för sekundär karies, men risken var låg med alla glasjonomermaterial. Fördelen med hartsmodifikation tycks vara att den ger mindre spaltbildning.

Av de 50 studierna som ingick i sammanställningen, jämförde 31 studier olika restorativa material och 19 studier jämförde olika adhesiva strategier. Studierna var publicerade mellan 2005 och 2017, och hade uppföljningar efter två år eller längre. I denna systematiska översikt vägdes resultaten samman med hjälp av en nätverksmetaanalys.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch