Två får pris för bästa poster

5 nov 2012
Dela artikeln
Birgitta Bergendal och Jenny Öhman får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa poster 2011.

Priset för bästa poster delas ut den 15 november på årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Pristagarna får 5 000 kronor vardera.

Birgitta Bergendal, specialist i oral protetik vid Odontologiska institutionen i Jönköping, belönas för postern ”Applications and results using the Nordic Orofacial Test-Screening protocol”.

Enligt prismotiveringen är postern ”snygg och tydlig”. Nordic Orofacial Test-Screening protocol är ”av stort värde vid utredning och uppföljning av patienter med nedsatt orofacial funktion”.

Jenny Öhman, tandläkare vid specialistkliniken för oral medicin vid institutionen för odontologi i Göteborg, får priset för postern ”Oral leukoplakias and malignant transformation – Evidence for immunosurveillance by dendritic langerhans cells”.

Hon har studerat oral leukoplaki i två patientgrupper, en med canceromvandling och den andra utan. Postern redovisar ett samband där biopsier från leukoplakier som transformeras till skivepitelcancer har färre dendritiska Langerhans celler jämfört med biopsier från leukoplakier som inte omvandlades till cancer.

Enligt prismotiveringen är Jenny Öhmans poster är ”föredömligt klar och pedagogisk” och fyndet kan få betydelse för diagnostik och förståelsen av canceromvandling i leukoplakier.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch