Tydligt samband mellan alzheimer och parodontit
Vid Alzheimers sjukdom förstörs nervcellerna i hjärnan. Först förtvinar nervcellens utskott och dess kontaktpunkter med andra celler. Till slut dör hela nervcellen. Foto: Colourbox

Tydligt samband mellan alzheimer och parodontit

Forskning 6 feb 2019
Dela artikeln
Patienter med nedsatt kognition har mer än tre gånger så hög risk att ha karies och alzheimerpatienter mer än 15 gånger så hög risk att ha tandfickor djupare än 6 millimeter.

Svenska forskare har funnit ett samband mellan parodontit och Alzheimers sjukdom. I en studie där de jämförde 154 patienter från Minneskliniken på Huddinge sjukhus med 76 köns- och åldersmatchade friska frivilliga kan de visa en signifikant skillnad mellan patienterna och kontrollindividerna.

Både patienterna och kontrollindividerna genomgick en omfattande klinisk undersökning som även inkluderade panoramaröntgen. Patienterna från Minneskliniken hade i signifikant högre utsträckning karies, blödande tandkött samt tandfickor med sonderingsdjup 4–5 millimeter liksom tandfickor med sonderingsdjup större än 6 millimeter.

Minnespatienterna var rekryterade så att en tredjedel hade Alzheimers sjukdom, en tredjedel en mild kognitiv nedsättning och en tredjedel en subjektiv kognitiv försämring. Forskarna kan visa att patienterna vid Minneskliniken hade mer än tre gånger så stor risk att vara drabbade av karies och att alzheimerpatienterna hade mer än 15 gånger så stor risk att ha en eller flera tandfickor som var mer än 6 millimeter.

Eftersom studien är en fall-kontroll-studie kan den dock inte visa något orsakssamband, och forskarna resonerar kring risken att sambandet kan vara det omvända, det vill säga att en försämrad kognition även skulle kunna orsaka en sämre oral hälsa eller att gemensamma riskfaktorer kan ligga bakom kopplingen.

Resultatet, med ett tydligt samband mellan parodontit och Alzheimers sjukdom, ligger väl i linje med flera tidigare studier, men forskarna efterlyser långtidsstudier för att kunna fastslå orsakssambandet.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch