Ulrika Rebhan invald i TT:s styrelse
Ulrika Rebhan valdes in som ny ledamot i Tjänstetandläkarna styrelse vid föreningens möte den 25 november. Foto: Eva Dovresjö

Ulrika Rebhan invald i TT:s styrelse

Föreningsmöte 30 nov 2021
Dela artikeln
Vid Tjänstetandläkarnas (TT:s) föreningsmöte valdes Ulrika Rebhan till ny ledamot i styrelsen. Man beslutade också om en satsning på IT-system och en snabbare uteslutning av den som inte betalar sin medlemsavgift.

Vid Tjänstetandläkarnas föreningsmöte i november samlades representanter från 19 av 23 lokalavdelningar.

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften med 2 procent och styrelsearvodena med 2,5 procent. Man beslutade också att satsa på att utveckla föreningens medlemsregister och en ny webbplats. Föreningens största kostnad är avgiften till Sveriges Tandläkarförbund på knappt 7 miljoner kronor, vilket är ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna.

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag, vilket innebär att Lena Rignell avtackades som styrelseledamot efter tolv år. Hon ersätts av Ulrika Rebhan, ordförande för Tjänstetandläkarna i region Stockholm. På övriga poster valdes den nuvarande styrelsen om för mandatperioden 2022-2023.

Vid valet av valberedning fick man för första gången på mycket länge hålla omröstning med valsedlar. Detta eftersom det fanns tre kandidater till två poster: Lena Rignell, Kerstin Söderström och Alexandra Ioannidis Olsson. Efter att alla röster räknats stod det klart att de två första valdes till valberedning för 2022-2023.

Styrelsen föreslog att den som trots påminnelser inte har betalat sin medlemsavgift ska kunna uteslutas efter en månad i stället för, som nu, efter tre månader. Mötet sa ja till detta, och ändringen gäller från årsskiftet.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch