Undervisning om våld i nära relationer blir obligatorisk
Kunskap om våld i nära relationer blir obligatorisk i tandläkarnas utbildning. Foto: Colourbox

Undervisning om våld i nära relationer blir obligatorisk

Kunskap 28 mar 2017
Dela artikeln
Regeringen planerar att införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i tandläkarutbildningen.

Studenterna ska få kunskaper om hur de som tandläkare kan förebygga och upptäcka våld samt om vilka insatser som är verkningsfulla.

Kunskap om våld kan vara helt avgörande för att rädda liv, anser jämställdhetsministern Åsa Regnér.

Bakgrunden till planerna att införa obligatorisk undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i vissa utbildningar finns med i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

En åtgärd som finns med i rapporten är att ändra i examensbeskrivningarna för tandläkare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, jurister och socionomer.

Obligatoriska moment om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor införs tidigast vid årsskiftet 2017/2018.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch