Ungdomar kallas mer sällan till tandvården
Ungdomar över 19 år kallas till tandvården vart tredje år i Västerbotten. Foto: Colourbox

Ungdomar kallas mer sällan till tandvården

Ungdomstandvården 17 feb 2017
Dela artikeln
Revisionsintervallen för friska ungdomar över 19 år förlängs från två år till tre år i Västerbotten.

Att ungdomarna kallas mer sällan till tandvården sker i samband med förlängningen av den avgiftsfria tandvården som regeringen beslutade om i december. I år förlängs den avgiftsfria tandvården från 19 till 21 år, nästa år till 22 år och från 2019 till 23 år. Det gäller i hela landet.

Att Västerbotten nu har beslutat att kalla ungdomarna över 19 år vart tredje år beror på att folktandvården får en lägre ersättning för dem än för barn och ungdomar som är mellan tre och 19 år.

Beslutet innebär i praktiken att friska ungdomar bara får ett ”gratis” besök extra hos tandvården innan de fyller 24 år.

– Det påverkar däremot inte revisionsintervallerna för riskpatienter, berättar Per Tidehag, tandvårdsdirektör i Västerbotten.

Beslutet om revisionsintervallerna fattades i går av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Då beslutades också att tandvårdens uppdrag och ersättningssystem kommer att revideras varje år.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch