Universitetsbibliotek säger upp viktigt tidskriftsavtal
Foto: Colourbox

Universitetsbibliotek säger upp viktigt tidskriftsavtal

Tidskrifter 31 aug 2018
Dela artikeln
Universitetsbibliotekens tidskriftsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har upphört från och med den 30 juni 2018. Det är Bibsamkonsortiet (Kungliga biblioteket) som inte tänker förnya avtalet eftersom Elsevier inte vill möta de nya krav som ställts på öppen tillgång till vetenskapliga artiklar.

Bibsamkonsortiet agerar på en enhällig rekommendation från de svenska universitetens och högskolornas rektorer då Elsevier inte har kunnat tillmötesgå konsortiets krav på öppen tillgång. Uppsägningen innebär att forskningsbibliotek, forskare och studenter inte kommer att ha tillgång till artiklar som publicerats i Elseviers tidskrifter efter 1 juli 2018. Förlaget ger ut cirka 2500 tidskrifter, bland annat The Lancet.

Anledningen till de strandade förhandlingarna är att regeringen har satt som mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara öppet tillgängligt år 2026. För att nå målet måste en omvandling ske från ett prenumerationsbaserat till ett öppet publiceringssystem. Förhandlingarna om ett avtal fortsätter.

Det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter. I Finland valde många forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review”. I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier har strandat, har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar.

Svenska forskare publicerar varje år omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Under 2017 betalade Sverige cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång, utöver 120 miljoner kronor i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter.

Källor: Universitetsläraren och Göteborgs universitet

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch