Uppåt i Skåne – men allt är inte på topp

nöjda 5 sep 2014
Dela artikeln
Ett fantastiskt utfall – medarbetarna trivs. Den slutsatsen drar ledningen för Folktandvården Skåne efter att ha analyserat resultatet från medarbetarenkäten.
– Glädjande, men mer finns att göra på vissa kliniker, säger fackordförande Andrea Gerner.

Enligt HR-chef Agneta Viterius visar enkäten att nio av tio medarbetare är nöjda med sin arbetsplats.

Andrea Gerner, ordförande i Tjänstetandläkarna Skåne.

Andrea Gerner, ordförande i Tjänstetandläkarna Skåne.

– Tidigare mätningar har visat väldigt goda resultat, och årets utfall är fantastiskt. Framför allt är det roligt att se att våra medarbetare tycker att arbetsmiljön är mycket god och att de känner sig delaktiga i utvecklingen, säger hon.

”Det finns brister”

Andrea Gerner, ordförande i Tjänstetandläkarna Skåne, berättar att hon och andra på en del kliniker ännu inte har tagit del av alla resultat.

– Det gläder mig naturligtvis att det på det hela taget ser bra ut, men jag vet att det finns medarbetare på några kliniker som tycker att det finns brister som måste rättas till, säger hon. Hon vill vänta med att uttala sig om detta tills hon hunnit se alla resultat.

– Jag vet däremot att det finns brister i kommunikationen med cheferna. Därför är det viktigt att analysera detta närmare och sätta in åtgärder för att förbättrar medarbetarnas situation, säger hon.

89 procent av de drygt 1 300 medarbetarna svarade på enkäten, vars resultat kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch