Upphandlingstvist avgjord

26 feb 2013
Dela artikeln
Vid en upphandling får inte något varumärke preciseras i förfrågningsunderlaget. Det har Kammarrätten slagit fast efter en tvist om upphandling i landstingen i Västernorrland och Västerbotten.

De båda landstingen skulle upphandla dental utrustning. Ett av upphandlingsområdena var ”Komplett dentalunit med behandlingsstol och operationsbelysning”. I detta ingick även sprutor.

I förfrågningsunderlaget angavs att sprutan ska vara av en viss typ; produktnamn angavs.

Ett företag som inkommit med anbud offererade en annan spruta, som man anser är likvärdig, men landstingen accepterade inte detta.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten, som slog fast att det inte fanns obetydliga skillnader mellan sprutorna och att bolagets spruta inte kan anses var likvärdig med den som landstingen specificerat.

Bolaget överklagade då till Kammarrätten, och där fick man rätt; rätten ansåg att sprutorna är likvärdiga. Enligt domen ska landstingen utgå från att bolagets spruta uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch