Utbildningskliniker utanför tandvårdsstödet

15 apr 2011
Dela artikeln
Utbildningsklinikerna i Stockholm och Malmö står utanför tandvårdsstödssystemet och överväger att fortsätta med det.

Anledningen är att skolorna inte tillåts ha behandlingsperioder på mer än ett år. Det innebär att patienterna själva måste betala kostnaderna upp till karensbeloppet varje år, även om behandlingarna tar mer än ett år – eller att skolorna måste kompensera patienterna, med en omfattande administration som konsekvens.

Tandläkarförbundet och lärosätena har tidigare framfört önskemål till socialdepartementet om att tillåta tandläkarhögskolorna att ha behandlingsperioder på upp till tre år, men det finns inte med i departementets förslag ”Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård”.

Läs mer om remissvaren till förslaget i Tandläkartidningen nummer 6, ute runt den 6 maj.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch