Utredaren har lämnat över
Viss prisreglering behövs inom tandvården, tycker Veronica Palm, som har jobbat med utredningen om jämlik tandvård i tre år. Foto: Gustav Gräll

Utredaren har lämnat över

Intervju 31 mar 2021
Dela artikeln
Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.

Vi träffas i Högdalens centrum. Det här är Veronica Palms kvarter. Hon bor i en trerumslägenhet i närheten. Dagen innan har hon lämnat utredningen om jämlik tandhälsa till regeringen och hållit presskonferens tillsammans med socialminister Lena Hallengren.

Veronica Palm
Ålder: 48 år.
Senaste regeringsuppdrag: Särskild utredare för utredningen om jämlik tandvård.
Jobb: Skribent, författare, föreläsare.
Bor i: Högdalen i Stockholms kommun.
Familj: Tre tonårsdöttrar.
Intressen: Odlar på kolonilott, sjunger i kör, promenerar, umgås med vänner.
Senaste tandläkarbesök: I januari, samma dag som hon var på möte med tandvårdsexperter och sakkunniga i utredningsarbetet.
Okänd talang: Duktig på att skruva ihop Ikeamöbler.

– Det kändes stort men lite läskigt att lämna över bunten med papper – över tusen sidor. Jag är väldigt nöjd och stolt över resultatet, men nu får regeringen göra vad de vill med utredningen, ­säger Veronica Palm.

Så här dagen efter känns det tomt. I tre år har hon arbetat som särskild utredare. Det har varit ett sidouppdrag som hon har ägnat sig åt ibland mer och ibland mindre. Nu är det slut.

Eftermiddagen är kylig men solen värmer. Vi sitter utomhus vid fontänen utanför Vantörs ­kyrka, där centrumet tar slut. Veronica berättar om uppdraget och varför hon utsågs till särskild utredare.

– Min uppgift har varit att leda ett politiskt utvecklingsarbete och reformagenda. Regeringen ville ha någon som förstår det politiska hantverket. Jag har suttit i riksdagen under många år och har ett stort intresse för rättvisefrågor.

Tandvården hade hon från början ingen er­farenhet av annat än som patient, men hennes roll i utredningen om jämlik tandhälsa har inte krävt det. Hon har lett arbetet på ett övergripande sätt och varit ansiktet utåt. Förutom Veronica Palm har sekretariatet bestått av tre personer på heltid. Martin Färnsten har varit huvudsekreterare och lett sekretariatets dagliga arbete.

“De har varit fantastiskt viktiga för att kunna kvalitetssäkra utredningen.”

Det senaste året har två tandläkare också deltagit i sekretariatets arbete: Pia Gabre, specialist i orofacial medicin vid folktandvården i Upp­sala, och Barbro Hjärpe, odontologisk utredare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

– De har varit fantastiskt viktiga för att kunna kvalitetssäkra utredningen, som har fått namnet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”.

Dessutom har ett stort antal experter och sakkunniga intressenter från tandvården deltagit på olika sätt och i olika omfattning under utredningens gång.

– Det har varit en lyx att kunna förankra arbetet med dem, tycker Veronica Palm.

Resurseffektivt och jämlikt

Utredningen om jämlik tandhälsa startades i mars 2018. Uppdraget var att lägga fram förslag på hur tandvårdssystemet kan bli mer resurs­effektivt och jämlikt.

Ett tilläggsdirektiv kom i januari 2020. Utredningen skulle även se över tandvård till personer med särskilda behov.

I november 2020 kom ännu ett tilläggsdirektiv. Utredningen skulle dessutom ta fram flera förslag på ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd för tandvård.

“Nu har vi varit tvungna att vända på varje krona. En hel del förslag ryms inom ramen för den befintliga budgeten.”

Veronica Palm är glad att utredningen från början inte fick några extra pengar för att göra tandvården mer jämlik.

– Hade vi fått det, hade vi kanske bara tittat på vad vi kunde göra med tilläggspengarna. Nu har vi varit tvungna att vända på varje krona. En hel del förslag ryms inom ramen för den befintliga budgeten.

Utredningen föreslår behovsstyrda subventioner för förebyggande tandvård. Det innebär att människor med stort behov ska få mer före­byggande tandvård än de som är friska i munnen.

Individuell tandhälsoplan

För att veta hur ofta patienterna behöver komma på undersökning eller besök för förebyggande tandvård, ska varje patient riskbedömas och få en individuell tandhälsoplan. En del behöver komma ofta, men många bara vart tredje år.

– Patienterna ska betala 200 kronor per besök för basundersökning och viss tandvård, men naturligtvis kommer tandvården att få mer. För­utom patientavgiften blir det också en fast ersättning från Försäkringskassan.

Exakt hur stor ersättningen blir kan Veronica Palm inte säga i dag.

– Reformen om riskbedömning och tand­hälso­plan kommer att göra stor skillnad om den genom­förs. Vi vill rikta om resurserna till dem som har störst behov, men för att göra det behöver vi prisreglera undersökningar och förebyggande tandvård.

Prisreglering

Många tandläkare är emot prisreglering, men Veronica Palm ser inget alternativ och resonerar så här:

– Om vi inte prisreglerar är det risk att vi bara subventionerar vårdgivarnas vinst.

För att genomföra denna del av reformen behövs inga nya pengar. Den bekostas främst genom att ta bort det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Dessutom flyttas unga vuxna mellan 20 och 23 år tillbaka till vuxentandvården i stället för att få avgiftsfri barn- och ungdomstandvård.

Högkostnadsskyddet och den fria prissättningen ska finnas kvar för övrig tandvård, anser utredningen.

Lapptäcke av regionala stöd

En omfattande reform av stöd till personer med särskilda behov är ett annat förslag som finns med i utredningen. I dag finns det ett lapptäcke av regionala stöd. Det är krångligt och tillämpas dessutom olika i olika delar av landet.

Ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för personer med särskilda behov föreslås ersätta största delen av regionernas särskilda stöd. Patient­erna ska betala 200 kronor per besök.

– Alla som läser utredningen kommer inte att förstå förslaget direkt. Det är komplicerat, men det finns skäl till det. Det är i alla fall ett bra förslag, tycker Veronica Palm.

Nytt statligt högkostnadsskydd

Fyra olika förslag på hur ett nytt statligt högkostnadsskydd för tandvård skulle kunna se ut läggs också fram i utredningen. Alla fyra innebär att staten måste gå in med mer pengar.

Förslaget som innebär den största subventionen för patienterna, men också den dyraste prislappen för staten, beräknas kosta mellan sex och sju miljarder kronor.

Om förslaget går igenom, kommer patienterna att betala patientavgifter upp till samma gräns som för den övriga hälso- och sjukvården (i dag 1 150 kronor under en tolvmånadersperiod).

– Priset är inte oöverstigligt, anser Veronica Palm.

“Jag tror att många av förslagen är oproblematiska och kommer att genomföras.”

Samtidigt är det sannolikt att förslaget i praktiken kommer att kosta mer än utredningen har beräknat, eftersom folk kanske konsumerar mer tandvård när de inte själva behöver betala så mycket i patientavgift. Det kan också hända att tandvården höjer en del priser när patienterna är mindre priskänsliga än i dag.

– Det krävs lite mer utredningsarbete innan det går att lagstifta om ett sådant förslag, medger Veronica Palm.

Tror du att utredningens förslag kommer att gå igenom?

– Ja, jag tror att många av förslagen är oproblematiska och kommer att genomföras. Några kommer att kräva kompromisser. Förslaget om ett statligt stöd för personer med särskilda behov är ett exempel.

Förslagen om ett nytt statligt högkostnadsskydd för tandvård nämner hon inte.

Vad händer med utredningen nu?

– Nu går utredningen ut på remiss. Tidigast om ett år lägger Socialdepartementet en proposition. I så fall kan det bli ett riksdagsbeslut sommaren 2022, tror Veronica Palm.

Mellan sommaren 2022 och slutet av 2025 ska förslagen utvecklas, om allt går som hon hoppas. Då kan förändringarna träda i kraft i januari 2026. Men valet skulle kunna ställa till det.

– Det kan bli så att beslutet inte tas nästa sommar, utan skjuts upp till efter valet.

Skönlitterär debut

Solen går ner bakom Vantörs kyrka. Det blir kallt och vi går in på ett fik i Högdalens centrum. Centrumets symbol är en tupp, och just tuppar spelar en central roll i Veronica Palms skönlitterära debut, spänningsromanen ”Inte alla män”, som ska lanseras någon vecka senare.

Boken handlar om Emilia Berg, ensamstående riksdagskvinna, och hennes bästa vän Josefine som blir misshandlad av sin man. Boken avslöjar aggressiva mänskliga tuppar – män som verkar helt normala men som sviker och slår.

När jag frågar om utredningsarbetet har lämnat spår i boken, svarar Veronica först nej. Men sedan inser hon att det inte är en slump att en av Emilias kompisar är tandsköterska. Det beror säkert på jobbet med utredningen.

– Jag visste ju hur det såg ut på en tandvårdsklinik eftersom vi åkte runt till flera kliniker. ­Annars hade Jenny kanske varit sjuksköterska.

Nu arbetar Veronica Palm med två bok­projekt. Det ena görs på uppdrag och handlar om bryggeriarbeterskornas fackförbund som startades 1901. Det andra är en roman, kanske en deckare till.

– Jag har skrivit en roman, nu vill jag se om jag har en till i mig.
Janet Suslick

Läs mer om utredningen: Tandundersökning föreslås kosta 200 kronor

Karriären i årtal
1991 Blev barnskötare
1998 Ledamot i Europaparlamentet
2002 Valdes in i riksdagen
2008 Ordförande socialförsäkringsutskottet
2011 Ordförande i civilutskottet
2014 Vice ordförande socialutskottet
2018 Gav ut sin första bok: Systerskap: en feministisk idébok
2018 Utsågs till särskild utredare av regeringen
2021 Lade fram utredningen om jämlik tandvård
2021 Debuterade som romanförfattare

Det här är huvuddragen i utredningens betänkande
 • Alla patienter får en individuell tandhälsoplan, och betalar 200 kronor per besök för åtgärder inom denna.
 • Ett statligt selektivt tandvårdsstöd för vuxna med ­särskilda behov införs. Patienterna betalar 200 kronor per besök.
 • Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, och det särskilda tandvårdsstödet, STB, tas bort.
 • Gränsen för avgiftsfri tandvård sänks till 19 år.
 • Fyra alternativa modeller för det statliga högkostnadsskyddet presenteras:
  • Öppenvårdsmodell: 100 procents subvention över 1 200 kronor.
  • Öppenvårdsmodell med två beloppsgränser: 50 procents subvention över 1 200 kronor, 85 procent över 15 000 kronor.
  • Läkemedelsförmånsmodell: högkostnadstrappa över 1 200 kronor.
  • Patientavgift 200 kronor per besök för behandling av sjukdomar, sjukdomstillstånd och viss reparativ och rehabili­terande tandvård.
 • Reformen förslås träda i kraft den 15 januari 2026.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Gustav Gräll

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch