Utredning ska göra tandvården mer jämlik
Utredningen ska ta reda på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bi mer jämlikt och resurseffektivt, säger Veronica Palm. Foto: Janet Suslick

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa 18 apr 2018
Dela artikeln
För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.

Under förmiddagen inledningstalade Veronica Palm vid en konferens som ordnas av Svensk samhällsodontologisk förening (SSOF). Konferensen ”Tandvårdssystemet – utvecklat, invecklat eller avvecklat” pågår i dag och i morgon i Stockholm.

Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, tillsattes av regeringen för en månad sedan för att se över tandvårdssystemet.

– Huvuduppdraget är tydligt. Utredningen ska ta reda på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer jämlikt och resurseffektivt, säger hon.

– Alla bör ha rätt till en god hälsa oavsett inkomst. Ingen ska behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl.

Mångfald och valfrihet blir kvar
Utredningens förslag ska minska skillnader i tandhälsan mellan olika grupper, gynna förebyggande tandvård och göra att tandvårdssystemet bli tydligare.

– Tandvårdssystemet ska upplevas som mer förutsägbart för individen och även för skattebetalare och staten.

Människors möjlighet att fritt välja tandläkare blir kvar, liksom den fria prissättningen, betonar hon.

– Vi har inte i uppdrag att riva upp eller hitta på nytt, säger Veronica Palm, men hon konstaterar att den fria prissättningen skapar en osäkerhet för patienten.

– Referenspriset är ointressant om tandläkarens pris ändå är ett helt annat.

Klart 2020
Arbetet med utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” har knappt påbörjats och kommer att presenteras först den 1 mars 2020.

Under de kommande två åren ska befintliga kunskaper om skillnader i oral hälsa och tandvårdsutnyttjande analyseras och kompletteras vid behov. Intressanta faktorer är exempelvis inkomst, ålder, kön, bostadsort, socioekonomisk bakgrund och tid i Sverige.

Spontant tycker Veronica Palm att det är konstigt att tandvården inte ingår i övriga hälso- och sjukvårdssystemet när munnen är en del av kroppen, men hon inser att det kommer att dröja ”länge, länge” innan det blir aktuellt.

– Vi tänker pröva olika finansieringsmodeller för tandvården. Ännu har ingen funnit den bästa, säger hon.

Utredningen diskuteras under eftermiddagen av konferensdeltagarna. Synpunkterna kommer att lämnas skriftligen till utredningsgruppen.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Den ojämlika tandvården"

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Ny avhandling Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.
15 maj 2018

Ojämlikhetens ansikte

Ojämlik tandhälsa Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.
16 maj 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Halland sätter karies på kartan

Ojämlik tandhälsa I Halland har man bytt tabeller mot kartor. Färgerna signa­lerar var risken för karies är störst bland barnen. För tand­vården i ­regionen är geomapping ett tydligare sätt att nå fram till ­politikerna och rikta resurserna dit de bäst behövs.
21 maj 2018

Ministern vill förändra tandvården

Ojämlik tandhälsa En tandvårdsreform med förändrad prissättning och där tandvården närmar sig sjukvården. Det är vad ­regeringen tänker sig kan bli en del av resultatet av ­utredningen om jämlik tandhälsa.
24 maj 2018

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Ojämlik tandhälsa Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.
23 maj 2018
Plusmaterial

Tandvårdsstrateg jobbar för jämlik tandvård

Samhällsodontologi Alla ska ha tillgång till en bra tandvård, anser Ulf Söderström, tandvårdsstrateg och sekreterare i Svensk samhällsodontologisk förening. Men nu är han orolig. Tandvården har tappat lite i arbetet för en jämlik tandvård, tycker han.
18 maj 2018

Tandvård hos placerade barn och unga utvärderas

Vetenskap Cirka 30 000 barn och ungdomar omhändertas och placeras varje år i Sverige. Rapporter visar att hälso- och sjukvården inte når ut till denna utsatta och sårbara grupp. Genom att samköra data från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) med data från andra officiella register kan vi analysera hur tandvård och oral hälsa ser ut i gruppen. Detta ger oss möjlighet att utveckla strategier för att påverka omhändertagande och förbättra tandvården. Målet är jämlik hälsa.
9 maj 2018

Hälsovägledare

Vetenskap I Stockholms mest utsatta områden har mer än var tionde 3-åring manifest karies och befintliga preventionsinsatser når inte hela vägen fram. I det här projektet undersöks en ny preventions metod med hälsovägledare som extra stöd för föräldrar till förskolebarn med grav karies.
9 maj 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch