Utredningen om bidragsbrott lämnar förslag
Foto: Colourbox

Utredningen om bidragsbrott lämnar förslag

Lagstiftning 15 jun 2022
Dela artikeln
På onsdagen lämnade utredaren Amir Rostami över delbetänkandet från utredningen ”Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott” till socialminister Ardalan Shekarabi.

Välfärds- eller bidragsbrott omfattar årligen mellan 8 och 20 miljarder kronor.

— Det är ett komplext område men det råder en utbredd samsyn kring att den här typen av brottslighet är systemhotande och hotar hela vår välfärdsmodell, sa Amir Rostami på presskonferensen.

Bidragsbrott hänger samman med gängkriminalitet, och finansierar annan kriminalitet. Det som lockar är att vinstmarginalen är hög och risken att bli upptäckt relativt låg, liksom straffvärdet, förklarade Amir Rostami.

— Men en stor andel av bidragsrätten begås också av vanliga privatpersoner och företag, tillade han.

Kartläggning av brottsligheten

Det 900 sidor tjocka delbetänkandet fokuserar på kartläggningar, problembeskrivningar och analyser av brottsligheten. Ett problem är att överträdelser ofta inte leder till någon reaktion från samhället. Lagföringsprocenten för brotten är låg, bara 40 procent, och slagkraftigheten mot de fem procent av brotten som är allvarligast är för dålig.

Delbetänkandet presenterar i korta drag två huvudförslag: Införande av sanktionsavgift för mindre allvarliga brott på 25 procent av det felaktigt utbetalade beloppet, utöver återkravet. Bidragsbrott på mer än ett halvt prisbasbelopp ska leda till brottsanmälan och lagföras.

Specialistkompetens

Det andra förslaget handlar om att kraftsamla mot brottslighet.

— Brott begås av specialister på brott och behöver utredas av specialister. Polisen har inte specialistkompetens för att utreda bidragsbrott. Vi föreslår därför att bidragsbrotten förs över till Ekobrottsmyndigheten, där sådan specialistkompetens redan finns.

Det är bråttom med åtgärder anser utredaren, och vill se att förslagen införs från och med den första juli 2024.

Den fortsatta utredningen kommer att fokusera på det brottsförebyggande arbetet och på hur sanktionssystemen skulle kunna se ut.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch