Vad betyder VBE för dig?

Tema VBE 17 apr 2020
Dela artikeln
Hur ser Sveriges tandläkare på vetenskap och beprövad erfarenhet? Vi frågade sex personer.
  • Vad betyder vetenskap och beprövad erfarenhet för dig?
  • Hur håller du dig upp­daterad?
Johannes Tan

Johannes Tan

Johannes Tan, 26 år, ­tandläkare på Mydentist i Norrköping

– När jag som tandläkare utför en behandling eller ställer en diagnos är det alltid i enlighet med VBE. När det kommer ut en ny behandlingsmetod saknas beprövad erfarenhet då det inte har prövats under flera års tid, då får det vetenskapliga underlaget vara grunden för att behandlingsmetoden kommer att fungera (oftast testad på djur). När man i stället använt en behandlingsmetod över flera år, väger underlaget mer då de vetenskapliga bevisen kan vara begränsade.

– Jag är medlem i Tandläkarförbundet och även aktiv i andra tandläkarforum. Jag lägger även mycket tid på självstudier och vidareutbildning i form av kurser för att lära mig de senaste metoderna.

Dina Al Khdhairi

Dina Al Khdhairi

Dina Al Khdhairi, 30 år, tandläkare på FTV Märsta

– Vetenskapen för mig innebär all kunskap man skaffar sig via utbildningen och/eller forskningen medan beprövad erfarenhet är det kliniska arbetet. De hänger ihop, för utan bra vetenskapliga grunder kan man inte skapa klinisk erfarenhet med god kvalitet.

– Genom att gå kurser, läsa vetenskapliga artiklar, använda digitala plattformar som Internetodontologi, folktandvårdens ”Bryggan”, tandvårdläkemedelsboken, Janus-info, Fass och Strama. Och Tand­läkar­tidningen.

Lama Elias

Lama Elias

Lama Elias, 46 år, Klinikchef privat verksamhet, Valsta Tandläkarklinik

– Innovation, förändring, förbättring, modernisering samt effektivisering som är grundbultarna i vår verksamhet.

–  Omvärldsbevakning inom ny teknologi för att modernisera tandvården, till exempel inom laserteknologin.

 

 

Déborah Oliveira

Déborah Oliveira

Deborah Oliveira, 52 år, tandläkare på Folktandvården Knivsta, Region Uppsala

– Vetenskap är det vi utgår ifrån när vi studerar, resultat från studier som har utförts av forskare. Man kan även säga att det är det alla nya metoder och utrustning baseras på. Beprövad erfarenhet är erfarenheten inom ett yrke som är prövad på olika sätt och dokumenterad ganska regelbundet.

– Jag läser tidningar från olika länder och går kurser så ofta som möjligt.

Baresh Eyrumlu

Baresh Eyrumlu

Baresh Eyrumlu, 24 år, tandläkare på Happident Göteborg

– Vetenskap är kunskapen av kritiskt granskade resultat från vetenskapliga studier, som jag utgår ifrån under mitt praktiska yrkesutövande. Beprövad erfarenhet är erfarenheter en professionell yrkesutövare har prövat under en längre tid med framgång. Den behöver granskas kritiskt av långvarig dokumentation, vara ställd till en relevant given mall samt följa etiska principer. Detta utmynnar i ett ännu mer nämnvärt begrepp, nämligen evidens.

– Jag brukar googla men filtrera ut kunskap som inte är kritiskt granskad. RCT Studier på Pubmed och Cochrane tycker jag om. Forskningsresultat använder jag som en vägledning i mitt arbete. Erhållen relevant kunskap försöker jag diskutera med duktiga äldre kollegor för att utföra vård så evidens­baserat som möjligt.

Ashraf Qatanani

Ashraf Qatanani

Ashraf Qatanani, 35 år, privat­praktiker på Stora torgets implantat och tandvård i Uppsala

– Vetenskaplig grund är kunskap som baseras på vetenskaplig metod medan beprövad erfarenhet handlar om professionell erfarenhet, att man lär av varandra på ett systematiskt sätt som sprids och dokumenteras.

– Internetodontologi, Tandläkartidningen, kurser och vetenskapliga artiklar.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "VBE – Vetenskap och beprövad erfarenhet"

Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

Vetenskap Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig erfarenhet som bas för sunt beslutsfattande högre än de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Varför det är så är inte enkelt att besvara, men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och personlig erfarenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation inom vilken de verkar samt gällande lagar och förordningar.
17 sep 2020

Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet

Vetenskap Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i hälso- och sjukvården.
2 jul 2020

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

SOCIALSTYRELSEN Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård.
6 apr 2020

Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet

Tema VBE Tandläkare ser mycket positivt på beprövad erfarenhet, som de också anser väger tyngre än personlig erfarenhet. Det visar forskning som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik arbetar med.
7 apr 2020

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Tema VBE Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.
14 apr 2020
Plusmaterial

Hon visar vägen in i yrket

Karriär Hur för man över kunskaper från ett långt arbetsliv till nya ­tandläkare? Det är Helena Pipping expert på, som erfaren handledare inom ­Folktandvården Västra Götaland.
27 apr 2020
Plusmaterial

Frågor på det?

Tema VBE Närmare 300 tandläkarstudenter tar varje år tandläkarexamen från någon av Sveriges tandläkarutbildningar. Men vem avgör vad som ingår i utbildningen, och när förändras innehållet?
20 apr 2020
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch