Validering av utbildning ska utredas

Arbetskraft 25 nov 2015
Dela artikeln
Regeringens tidigare annonserade satsningar på validering av utländska utbildningar börjar nu ta form.

Universitets- och högskolerådet (UHR) får i uppdrag att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Syftet är att fler personer med utbildning från ett annat land – även den som har en oavslutad eftergymnasial utbildning – ska kunna få sina kvalifikationer erkända och gå vidare till eventuell kompletterande utbildning och arbete i Sverige.

Förslaget från UHR ska göra det möjligt att inleda försöksverksamheten under nästa år och avsluta den år 2020. Uppdraget ska utföras i samarbete med högskolor och universitet samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Regeringen har också beslutat att tillsätta en kommitté som ska arbeta fram en nationell strategi för validering. Den ska bidra till att systemet med utvärdering av utbildningar blir mer effektivt och att samarbetet mellan olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad ska förbättras.

Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 30 december 2019.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch