Var femte medlem är student
– Studenterna är en framtidsinvestering. I långa loppet blir det en vinstaffär att de är med i Tandläkarförbundet, säger Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Foto: Janet Suslick

Var femte medlem är student

Tandläkarförbundet 6 sep 2017
Dela artikeln
Andelen studenter i Sveriges Tandläkarförbund har mer än fördubblats sedan 2003, från knappt åtta procent år 2003 till 18 procent 2016. Nästan var femte medlem är alltså student.

I antal har studerandemedlemmar ökat med 658 personer mellan 2003 och 2016 – från 714 personer till 1 372, enligt siffror som förbundets tidigare ekonomichefer Jessica Palm och Bo Lidholm tog fram i december 2016.

Under samma period minskade antalet medlemmar som inte var studenter från 8 488 till 6 144, en minskning med 2 344 personer.

Det finns flera orsaker. Studentkullarna är större i dag och anslutningsgraden har ökat bland studenterna. Andelen tandläkare med egen verksamhet som är medlemmar har minskat sedan Privattandläkarna lämnade förbundet 2012. Dessutom går relativt många medlemmar i pension och de flesta lämnar förbundet då.

Lokala aktiviteter
Studenterna som är med i Tandläkarförbundets studerandeförening (Stud) får delta i aktiviteter som de fyra lokala föreningarna ordnar på tandläkarhögskolorna. De samarbetar i en riksförening och är representerade i Tandläkarförbundets styrelse.

Studentmedlemmarna får Tandläkartidningen gratis och kan gå på den årliga odontologiska riksstämman till kraftigt reducerat pris. De får tillgång till medlemsinformation och mot slutet av grundutbildningen kan de delta i vissa av Tandläkarförbundets kurser billigt.

Studerandeföreningens medlemsavgift bestämmer föreningen själv och pengarna går till studenternas egen verksamhet. Vid årsskiftet höjdes avgiften till 100 kronor per termin.

Hög anslutning
– Trots höjningen var 94 procent av studenterna i landet medlemmar i Stud efter första halvan av 2017. Det är den procentuellt högsta anslutningsgraden sedan mätningarna började för cirka tio år sedan. Det är ett kvitto på det fantastiska arbetet som våra lokalföreningar gör, tycker Adrian Borhani, ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening.

– Jag har själv tidigare engagerat mig lokalt och vet att det är tufft att nå ut till alla medlemmar om vikten av ett medlemskap bland allt brus och alla olika föreningar på skolorna.

”Blir en vinstaffär”
Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund tycker att det är positivt att studenterna är med i förbundet.

– Studenternas höga anslutningsgrad är väldigt positivt. Att vara med i Tandläkarförbundet är en del i att föras in i professionsgemenskapen. Studenterna är en framtidsinvestering. I långa loppet blir det en vinstaffär, säger han.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch