Varannan känner till ATB

27 jun 2011
Dela artikeln
50 procent av befolkningen känner till det allmänna tandvårdsbidraget, och 67 procent att det finns ett högkostnadsskydd inom tandvården. Det visar kartläggningen som Försäkringskassan gjort.

Undersökningen är ett regeringsuppdrag och har gjorts genom telefonintervjuer. Det Försäkringskassan velat få information om är hur stor andel av befolkningen som känner till det statliga tandvårdsstödet,
högkostnadsskyddet, det allmänna tandvårdsbidraget och möjligheten att få abonnemangstandvård.

När Socialstyrelsen förra året genomförde en studie om svenska folkets kunskap om det allmänna tandvårdsbidraget framkom det att 50 procent hade kännedom om det; kassans undersökning visar samma resultat.

Trots att 50 procent av befolkningen känner till att är det endast 24 procent av dessa som vet vilken ersättning de har rätt till. Detta skulle kunna leda till att bidraget inte påverkar patienternas besöksfrekvens hos tandvården.

67 procent av befolkningen uppger att de känner till att det finns ett högkostnadsskydd, vilket är en något högre andel än i Socialstyrelsens undersökning. Osäkerheten om ersättningsnivåerna är stor. Av dem som uppgett att de känner till högkostnadsskyddet är det 75 procent som är osäkra på från vilket belopp de har rätt till ersättning.

Undersökningen visar också att 78 procent känner till den fria prissättningen och 52 procent att det finns möjlighet att teckna abonnemangstandvård inom folktandvården.

Slutsatsen från kassans studie är att det finns ett samband mellan benägenheten att göra förebyggande besök och låga utbetalningar från högkostnadsskyddet. Detta skulle enligt kassan kunna tolkas som att om en större andel av befolkningen gör förebyggande besök ger det på sikt mindre omfattande tandvårdsbehov och därmed minskade kostnader för patienter och för samhället. Därför gäller det att hitta en strategi för att uppmuntra medborgarna till förebyggande tandvård.

Läs mer om Försäkringskassans kartläggning
Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch