Varannan tandläkare villig att leta efter hjärt-kärlsjukdom
Nästan hälften av tandläkarna är villiga att screena för höga kolesterolvärden genom ett blodprovsstick i ingret på patienten, visar studien. Foto: Colourbox

Varannan tandläkare villig att leta efter hjärt-kärlsjukdom

Forskning 5 jun 2019
Dela artikeln
Knappt hälften av tandläkarna i USA är villiga att erbjuda kolesterolscreening med blodprov. Äldre tandläkare är mest positiva, visar ny studie.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden, och en tidig upptäckt och behandling av riskfaktorer kan avsevärt förbättra oddsen. För att undersöka möjligheten att ta hjälp av tandläkarna för att hitta riskpatienter gjordes en enkätstudie i USA. Frågeformulär skickades till drygt 2 500 tandläkare i ett representativt urval av amerikanska tandläkare. Drygt 1 800 svarade, vilket gav en svarsprocent på närmare 71 procent.

Resultatet visar att 46,6 procent av tandläkarna säger sig vara villiga att börja screena för att upptäcka höga kolesterolvärden genom ett enkelt blodprov i patientens finger.

Trots att en majoritet av de svarande tandläkarna menade att det ingick i deras roll som hälso- och sjukvårdspersonal att screena för hjärt-kärlsjukdom och att tre av fyra redan screenade för högt blodtryck var det färre än 1 procent som erbjöd kolesteroltest via blodprovsstick i fingret.

Kolesterol-screening

En djupare analys visade att sannolikheten att tandläkarna var positiva till kolesterol-screening ökade med 50 procent om dessa redan screenade för högt blodtryck, och med 70 procent för dem som frågade sina patienter om övervikt.

Trots ett ökat fokus på förebyggande insatser vid tandläkarutbildningar i USA var det främst de äldre tandläkarna som var positiva till hjärtkärlscreening, något som forskarna förklarar med att äldre tandläkare lättare kan identifiera sig med en ökande risk för hjärt-kärlsjukdomar hos sina patienter. Därför bör fokus ligga på att ytterligare betona hjärt-kärlscreening under utbildningen av nya tandläkare, menar forskarna.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch