Vårdorganisationer förkastar begreppet ”vård som inte kan anstå”

25 nov 2013
Dela artikeln
”Vård som inte kan anstå” bör inte användas som begrepp inom den svenska vården. Det anser Tandläkarförbundet och en rad andra vårdorganisationer.

Begreppet har blivit aktuellt i och med den lag som trädde i kraft i somras och där vuxna papperslösa har rätt till ”vård som inte kan anstå”. Samma rätt till vård gäller sedan tidigare för asylsökande.

Socialdepartementet gav tidigare i år Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en definition av begreppet. Departementet ska lägga fram sitt förslag i februari 2014.

En rad vårdorganisationer, bland andra Tandläkarförbundet, vänder sig mot begreppet.

– Det handlar om vårdpersonalens yrkesetik. Det är inte möjligt att föra in andra prioriteringsgrupper eller principer än de vi redan har, säger Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg, som uppmanar regeringen att tänka om.

– Vi i vården fortsätter att arbeta enligt vår yrkesetik och den nya lagen med de av riksdagen accepterade prioriteringsprinciperna, säger hon.

I det konsensusdokument som vårdorganisationerna har tagit fram skriver man bland annat att om ett vårdbehov föreligger bör vård erbjudas på samma villkor för alla. Införandet av en ny prioriteringsgrupp utifrån ”vård som inte kan anstå” gagnar inte patientsäkerheten och förtroendet för vården utan riskerar att skapa en sämre och mer godtycklig vård för stora patientgrupper.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch