Västerbotten säger upp avtal med Oral Care

27 maj 2013
Dela artikeln
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten säger upp avtalet med Oral Care om uppsökande munhälsobedömning.

Oral Care fick 2011 ett tvåårigt avtal med möjlighet till ett års förlängning för den uppsökande verksamheten i Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Robertsfors och Skellefteå. Folktandvården ansvarar för övriga områden.

Anledningen till att avtalet sägs upp är att hälso- och sjukvårdsnämnden anser att företaget inte har skött den uppsökande verksamheten tillräckligt bra. Enligt nämnden är täckningsgraden inte tillräckligt hög.

Avtalet med Oral Care löper ut vid årsskiftet. Därefter får folktandvården ansvar för de områden som Oral Care haft ansvar för.
Från Oral Cares sida är man förvånad över att avtalet sägs upp och att man inte fått information om detta från de ansvariga i Västerbotten.

– Det naturliga vore ju att vi hade fått information innan det når massmedia. Dessutom anser jag att vi uppfyllt de delar som Oral Care kan påverka, säger Matts Tannerfeldt, operativ chef på Oral Care.

Han förklarar att företaget har planerat för en webbutbildning av vårdpersonal samt att man sett över hur den omsorgsverksamhet som innefattar tandvård fungerar.

– Från kommunernas sida har man varit nöjd. Däremot har det funnits – också hos andra utförare – vissa problem med tandvården för personer i LLS-boende och ordinärt boende; det har ibland varit svårt att få tag i hemtjänstansvarig person, som ska följa med vid munhälsobedömningen, berättar Matts Tannerfeldt.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch