Västerbotten utreder kreditprövning av patienter

Stora skulder 16 apr 2015
Dela artikeln
Landstingspolitikerna i Västerbotten har tröttnat på tandvårdspatienter som inte kan betala för sin vård. Nu vill hälso- och sjukvårdsnämnden att landstingsdirektören ser över om det är möjligt att kreditpröva vissa patienter.

Bakgrunden till nämndens propå är de växande kreditskulderna för folktandvården. 2014 uppgick kreditförlusterna till 1,9 miljoner kronor.

Men vad händer då med patienter som inte har råd med tandvård?

Enligt en intervju i tidningen Norran förklarar Karin Lundström, socialdemokratisk ordförande i nämnden, att kreditprövningen främst kommer att gälla inför kostsamma behandlingar. Akuttandvården påverkas inte.

– Det är viktigt att ta itu med kreditförlusterna, sedan får vi ta den etiska diskussionen. Åtgärden ska naturligtvis inte slå mot betalningssvaga grupper, säger hon.

Resultatet av landstingsdirektörens översyn ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden senast i augusti.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch