Västernorrland kraftsamlar mot uteblivna besök
Hundra kronor får målsman betala i fortsättningen om ett barn uteblir från sitt tandvårdsbesök. Foto: Colourbox

Västernorrland kraftsamlar mot uteblivna besök

ekonomi 10 nov 2014
Dela artikeln
Folktandvården i Västernorrland sätter hårt mot hårt och har börjat ta ut avgifter från personer som inte kommer på sina inbokade besök.

Redan tidigare har folktandvården i Västerbotten kunnat ta ut avgifter för uteblivna besök, men det har varit upp till varje enskild klinik att besluta om detta. Nu gäller tuffare tag för alla folktandvårdens kliniker.

Det kostar nu 350 kronor för varje vuxen som inte avbokar sitt besök i tid, och 100 kronor för varje barn som uteblir. I det senare fallet blir det målsman som blir skyldig att betala.

– Vi beräknar att folktandvården förlorar tolv miljoner kronor varje år på grund av uteblivna besök, berättar verksamhetschef Annri Vesterlund.

När man tidigare införde sms-påminnelser hade det visserligen viss effekt, men inte tillräcklig.

– Förhoppningsvis kommer de oannonserade återbuden att minska när det kostar att utebli. Vi skickar också med patienterna en lapp med information om att uteblivna besök debiteras, säger hon.

I nr 11 2013 skrev Tandläkartidningen om problemen med uteblivna besök bland folktandvårderna runt om i landet. Den enkät folktandvårderna i tio län besvarade visade att kostnaderna varje år uppgick till cirka 100 miljoner kronor enbart för dem.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch