Västra Götaland först med odontologiskt bokslut
En stor mängd data har samlats in från drygt 620 000 patienter. Foto: Colourbox

Västra Götaland först med odontologiskt bokslut

Nytt grepp 19 maj 2016
Dela artikeln
Som första folktandvård i landet inför Västra Götaland i år ett odontologiskt bokslut.
– Det ger oss en unik möjlighet att planera vården, säger tandvårdschef Anders Ljungné.

– Vi gör som på andra håll i landet olika studier, men genom det odontologiska bokslutet kan vi få en mer samlad bild av läget och kan föra en dialog om huruvida vi är på rätt väg eller inte och vilka utmaningar vi står inför. Det är också ett sätt att kvalitetssäkra vården, förklarar Anders Ljungné, tandvårdschef för allmäntandvården.

Databasen för 2015 omfattar drygt 620 000 unika patienter. Tanken är att folktandvården i Västra Götaland ska göra ett odontologiskt bokslut varje år.

– Det stora antalet patienter utgör en unik möjlighet till analys. Denna gång har vi granskat allmäntandvården, men kommer i framtiden också att ta fram data som rör specialisttandvården.

Några fynd som han spontant vill lyfta fram ur den stora mängd data som samlats in i rapporten är att regelbundna besök hos tandvården är viktiga:

– De som kommer regelbundet uppvisar mindre mängd manifest karies över tid. Äldre har förhöjd kariesrisk. Här ser vi att vi behöver bli bättre på att motivera dessa patienter till regelbundna tandvårdsbesök.

Men data visar också att revisionsintervallen kan behöva ändras för barn och ungdomar med god tandhälsa.

– Här kanske vi skulle kunna utöka intervallen från 18 till 24 månader, säger Anders Ljungné.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch