Västra Götaland säger upp avtal med Oral Care

Upphandling 22 dec 2014
Dela artikeln
Från 1 januari får Oral Care inte längre bedöma munhälsan hos äldre och funktionshindrade med rätt till tandvårdsstöd i Västra Götaland. Förra året utförde företaget bara 17 procent av de munhälsobedömningar det åtog sig att göra.

Av de 3 000 munhälsobedömningar inom enskilda boenden och LSS-omsorgen som avtalet med Oral Care omfattade under 2013 genomförde företaget bara 523. Hälso- och sjukvårdspolitikerna i Västra Götalandsregionen har därför avslutat samarbetet med företaget.

Medan Oral Cares resultat var 17 procent, redovisade Folktandvården och Dentomed under samma period 64 respektive 49 procent.

– Skillnaden var så stor att vi höjde på ögonbrynen, säger Anders Östlund, planeringsledare på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

I en upphandling 2010 beslöt åtta av de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götaland att upphandla munhälsobedömningarna. De övriga fyra valde egen regi och gav istället uppdraget direkt till Folktandvården. Anbuden delades upp i många små geografiska områden och Oral Care vann de flesta av uppdragen. Avtalen löpte på tre år med möjlighet till två års förlängning.

Inför beslutet om det sista förlängningsåret gjorde kansliet en uppföljning som alltså ledde till att nämnderna beslöt att inte förlänga avtalet med Oral Care.

I den del av arbetet som gäller särskilda boenden för äldre riktades ingen kritik mot företaget. Det fick också möjlighet att lämna in en plan för hur det skulle kunna öka andelen bedömningar i enskilda boenden, men resultatet imponerade inte på politikerna.

I sitt yttrande till nämndkansliet framhåller Oral Care att man både telefonerat och skrivit brev till patienterna.

– Jag kan inte se vad vi kunde ha gjort annorlunda, säger säger Christoffer Heleander, verksamhetschef hos Oral Care i Västra Götaland.

Under 2015 kommer Folktandvården göra alla munhälsobedömningar i regionen, då den tredje aktören, Dentomed, gick i konkurs i somras. Om det blir någon ny upphandling är fortfarande en öppen fråga.

Text: Torbjörn Tenfält

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch