VFU utreds för Stockholms studenter
Utredningen om verksamhetsförlagd undervisning på Karolinska institutet ska vara klar under senhösten 2014.

VFU utreds för Stockholms studenter

23 maj 2014
Dela artikeln
Ska även tandläkarstuderande vid Karolinska institutet få verksamhetsförlagd undervisning (VFU)?

Frågan utreds nu av Bertil Koch, före detta tandvårdsdirektör tillsammans med Marianne Appelquist, tidigare Socialstyrelsen på uppdrag av Stockholms läns landsting. Utredningen blir klar under senhösten 2014.

Utredningen gäller VFU för både tandläkare och tandhygienister. VFU finns sedan tidigare på de andra utbildningsorterna.

Olika enkätundersökningar gjorda av Tandläkarförbundets studerandeförening och Sveriges Tandläkarförbund visar att Stockholms tandläkarstuderande inte är helt nöjda med de praktiska delarna av utbildningen.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch