VG-regionens tvist om tandvårdsstöd fortsätter

Överklagar 29 okt 2015
Dela artikeln
Försäkringskassan har rätt att kräva Västra Götalandsregionen på utbetalt tandvårdsstöd för patienter som är 20–24 år. Det beslöt förvaltningsrätten i augusti. Nu begär VG-regionen att kammarrätten ska ta upp fallet.

Den tvist det handlar om gäller återkrav av tandvårdsersättning som gäller specialisttandvård under åren 2008–2013.

Försäkringskassan hävdar att vårdgivarens pris för den utförda vården gentemot patienten är noll kronor eftersom Västra Götalandsregionen både utfört vården och står för kostnaden.

Enligt VG-regionen har de fakturor som upprättats för varje patient innehållit vårdgivarens pris för utförda åtgärder, det vill säga patientens egna kostnader. Vårdgivarens pris har således inte, som förvaltningsrätten slår fast, varit noll kronor.

VG-regionen hänvisar också till förarbetena till tandvårdsstödet (prop 2007/08:49) där det framgår att tandvårdsersättningen ska betalas ut direkt till vårdgivare så att patienterna ska slippa ligga ute med pengarna. Enligt detta har regionen valt att ligga ute med pengarna i stället för att först ta betalt av patienterna och därefter ersätta patienterna för deras utlägg.

Skydda ungas kostnader

I yrkandet till Kammarrätten om prövningstillstånd skriver VG-regionen vidare att man inte har avsett att ta över den statliga skyldigheten att betala ut tandvårdsersättning för en viss del av patienternas kostnader när de överstiger 3 000 kronor. Avsikten har enbart varit att skydda unga vuxna mot för höga tandvårdskostnader.

”Det kan inte vara meningen att staten ska få lägre kostnader för tandvård bara för att ett landsting väljer att ta ett större ansvar för patienterna än vad lagen kräver”, skriver regionen till kammarrätten, och man tillägger: ”Om förfarandet inte kan godtas och staten därmed inte ersätter sin del av kostnaden kan VG-regionen tvingas att upphöra med sitt utökade ansvar gentemot unga patienter”.

Tidigare har kammarrätten gått på Försäkringskassans linje i ett flertal domar. VG-regionen har överklagat dessa till Högsta Förvaltningsrätten.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch