Vidgade uppdrag för myndigheter

budgetpropositionen 23 okt 2014
Dela artikeln
Socialstyrelsen får en utvidgad och tydligare roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Två andra myndigheter får också utökade uppdrag. Det föreslår regeringen i sin budget.

Genom att Socialstyrelsens uppdrag förändras ska kunskapsstyrningen bli effektivare och mer samordnad, enligt regeringen.

– Jag hoppas verkligen att tandvården ingår i uppdraget, säger Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, får ett breddat uppdrag där även socialtjänsten ska ingå. Myndigheten bör byta namn till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Även Myndigheten för vårdanalys får ett utökat uppdrag och omfatta hela socialtjänstens område och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Det finns ett mönster att knyta ihop socialtjänst med hälso- och sjukvård. Det är i sig positivt, men får inte innebära att tandvården inte inkluderas. Den har också en viktig roll i den helhetssyn som regeringen eftersträvar, säger Hans Göransson.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch