Vill införa krav på listning i jämförelsetjänst

16 dec 2013
Dela artikeln
Konkurrensverket föreslår att det ska bli obligatoriskt för vårdgivare att lägga upp sina prislistor på 1177 Vårdguiden.

Detta för att öka konkurrensen inom vuxentandvården och skapa en bättre tandhälsa i landet.

Konkurrensverket har under året utrett konkurrensen inom vuxentandvården och kommit fram till att den fungerar dåligt. Patientrörligheten är låg och valet av tandläkare påverkas idag i hög grad av förtroende.

Priset är enligt utredningen en underordnad faktor förutom för låginkomsttagare med stora tandvårdsbehov, den grupp som idag är sämst på att utnyttja tandvårdsstödet.

För att öka konkurrensen och därmed skapa en bättre tandhälsa föreslår Konkurrensverket fyra punkter:

• Gör det obligatoriskt för vårdgivare att tillhandahålla uppdaterade prislistor på prisjämförelsetjänsten som finns på 1177 Vårdguiden.

• Ge en särskild utredning i uppdrag att identifiera kvalitetsindikatorer för tandvårdstjänster som därefter inkluderas i jämförelseverktyget som finns på 1177 Vårdguiden.

• Ge Försäkringskassan i uppdrag att informera om det statliga tandvårdsstödet. Informationsinsatsen ska rikta sig även till dem som i dag inte besöker tandvården.

• Överväg införande av sammanhållen journalföring inom tandvården.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch